Świdwin

POŁCZYŃSKA 29K 5

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
CHEŁMIŃSKA 12

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.